Warunki korzystania z usług

Dziękujemy za wybranie Bfame.pl jako preferowana strona internetowa. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków, w połączeniu z naszą Polityką Prywatności. Należy pamiętać, że firma świadcząca usługi zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmiany niniejszej umowy w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest być na bieżąco z wszelkimi wprowadzonymi zmianami. Korzystając z tej witryny, jesteś zobowiązany do zaakceptowania wszystkich przeszłych, obecnych i przyszłych warunków określonych w niniejszej Umowie. Jeśli nie zgadzasz się z żadną częścią niniejszych Warunków, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej.

Wymagania Wiekowe:

Za pomocą Bfame.pl, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, ale co najmniej 13 lat, możesz korzystać z tej witryny pod nadzorem i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który zgadza się i akceptuje Umowę o warunkach użytkowania.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Zgadzasz się, że Bfame.pl i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za jakiekolwiek roszczenia wynikające z naruszenia warunków określonych w niniejszej Umowie. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że Bfame.pl wszelkie powiązane strony nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione podczas korzystania z tej witryny.

Prawo Właściwe:

Korzystanie z tej strony internetowej i wszelkie spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. Wszelkie czynności prawne lub postępowania związane z niniejszymi Warunkami będą rozstrzygane przed sądami polskimi.

Zachowanie:

Za pomocą Bfame.pl, zgadzasz się odpowiedzialnie korzystać z witryny zgodnie z jej przeznaczeniem. Zgadzasz się również nie próbować żadnych nieautoryzowanych modyfikacji ani nie naruszać bezpieczeństwa witryny.

Dostawa:

Zamawiając u nas jakąkolwiek usługę, rozumiesz, że płacisz za zarządzanie reklamą w mediach społecznościowych na stronach internetowych osób trzecich.

Informacje Poufne:

Na Bfame.pl, wykorzystujemy informacje, które nam przekazujesz, aby zrealizować Twoje zamówienie. Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane do wysyłania Ci przyszłych promocji, kuponów i informacji związanych z witrynami stron trzecich, które mogą Cię zainteresować. Pamiętaj, że nigdy nie sprzedajemy Twoich informacji stronom trzecim.

Gwarancja Zwrotu Pieniędzy:

Jeśli potrzebujesz zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami przez e-mail, aby złożyć wniosek. Wszystkie transakcje podlegają zwrotowi, jeśli problem będzie się powtarzał. Nasz zespół obsługi klienta odpowie w ciągu 24 godzin.

Konta W Mediach Społecznościowych:

Bfame.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione na filmach, kontach w mediach społecznościowych lub innych informacjach w trakcie lub po dostarczeniu zamówienia. Prosimy pamiętać, że korzystasz z naszej strony na własne ryzyko.

Polityka Prywatności

Bfame, świadczy różne usługi, a niniejsza polityka określa nasze podejście do przetwarzania danych osobowych.

Możemy zbierać i przechowywać dane osobowe od naszych klientów w określonych celach, do których należą:

  • członkostwo: w celu świadczenia naszych usług możemy gromadzić informacje, takie jak nazwa użytkownika, Dane firmy, numer telefonu i adres e-mail.
  • kampanie: możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikowania się z Tobą w sprawie naszych możliwości rabatowych i powiązanych spraw.
  • Obsługa błędów: Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy w naszych usługach, możemy użyć Twojego adresu e-mail i numeru telefonu, aby poinformować Cię o sytuacji.

Chociaż przechowujemy informacje naszych klientów, zobowiązujemy się nie udostępniać ich organizacjom zewnętrznym. Poufność i bezpieczeństwo informacji niejawnych naszych klientów mają dla nas ogromne znaczenie. W przypadku, gdy jakakolwiek organizacja zewnętrzna uzyska dostęp do tych informacji, bierzemy pełną odpowiedzialność za wszelkie wykroczenia, które mogą się pojawić.

Wykorzystanie Plików Cookie:

Pliki cookie są wykorzystywane jako małe pliki tekstowe do monitorowania zachowania odwiedzających stronę. Nasz serwis i strony internetowe wykorzystują pliki cookie w celu zwiększenia ich funkcjonalności. Odwiedzającym zaleca się włączenie plików cookie w celu uzyskania dostępu do ulepszonych usług.

Korzystając z plików cookie, właściciele stron mogą zbierać informacje, takie jak liczba odwiedzających, ich działania na stronie i ich źródła poleceń (np. Google, adres URL lub inne).

Bezpieczeństwo Poczty E-Mail:

Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów i danych karty kredytowej zdecydowanie odradza się udostępnianie takich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że nie prowadzimy systemu sprzedaży wysyłkowej. Adres e-mail klienta jest chroniony zgodnie z naszą Polityką Prywatności.